Välkommen!

 

Barnbärande som fenomen växer och antalet konsulter och Peer Supporters för barnbärande ökar. Vi är många som är engagerade i ämnet. Därför skapades Svensk Riksorganisation för Ergonomiskt Barnbärande.

Svensk Riksorganisation för Ergonomiskt Barnbärande ska arbeta för att sprida kunskap i samhället om barnbärande, skapa en gemensam plattform för konsulter/coacher samt samla den kunskap och kompetens som finns inom ämnet.

Det är fortfarande väldigt nytt, och vi har en del arbete framför oss men vi hoppas att ni vill vara delaktiga i utvecklandet av ergonomiskt barnbärande i Sverige.