Bli medlem!

Är du coach eller peersupporter? Anmäl dig och skapa en personlig profil på SREB sida så att föräldrarna vid behov kan hitta dig enklare. Medlemsanmälan för coacher / konsulter/ peersupporter Har du stor intresse, engagemang och kärlek för ergonomiskt barnbärande? Anmäl dig som stödmedlem och hjälp oss att sprida den kunskapen i Sverige. Stödmedlemsanmälan  Läs mer på…

SREBs början

I november 2017 på Babywearing Conference i Stockholm medverkade 3 av grundarna. Efter diskussioner, rejält med inspiration, motivation och lite stöttning från andra erfarna personer bestämde vi att göra ett försök att organisera och samla den kunskap och expertis som finns i Sverige om Ergonomiskt Barnbärande, det var början på SREB. Sverige har, i jämförelse…