MEDLEM
Är du Peer Supporter eller Coach/Konsult och önskar bli medlem?

Anmäl dig som Medlem via länken nedan, så lägger vi till dig i listan, samt skapar en profil på SREB hemsida. Medlemsavgiften för 2019 är 400 kr.

Medlemsanmälan för Coacher/ Konsulter / Peersupporter

De uppgifter du lämnar i formuläret samlas in och sparas för att SREB ska veta vem du är. Dina uppgifter kommer att visas i den personliga profil som skapas på hemsidan och kan komma att användas för framtida nyhetsbrev eller annan information som SREB anser är viktigt att nå ut med till alla medlemmar, och kommer att sparas upp till ett år efter utträde från SREB. Vill du att dina uppgifter tas bort innan dess kan du kontakta admin för SREB’s hemsida. Dina uppgifter kommer aldrig att hanteras av en tredje part. Läs gärna mer på GDPR.

STÖDMEDLEM
Har du stort intresse, engagemang och kärlek för ergonomiskt barnbärande?

Du kan anmäla dig som stödmedlem via länken nedan. Stödmedlemsavgiften för 2019 är 100 kr.

Stödmedlemsanmälan

De uppgifter du lämnar i formuläret samlas in och sparas för att SREB ska veta vem du är. Dina uppgifter kan komma att användas för att vi ska nå ut med nyhetsbrev eller annan information som SREB anser är viktig att nå ut med till alla medlemmar, och kommer att sparas upp till ett år efter utträde från SREB. Vill du att dina uppgifter tas bort innan dess kan du kontakta admin för SREB’s hemsida. Dina uppgifter kommer aldrig att hanteras av en tredje part. Läs gärna mer på GDPR.

Som medlem och stödmedlem är du också välkommen till vår Facebook grupp SREB Medlemmar