Historik
I november 2017 på Babywearing Conference i Stockholm medverkade 3 av grundarna. Efter diskussioner, rejält med inspiration, motivation och lite stöttning från andra erfarna personer bestämde vi att göra ett försök att organisera och samla den kunskap och expertis som finns i Sverige om Ergonomiskt Barnbärande, det var början på SREB.

Sverige har, i jämförelse med andra länder, inte varit fullt lika organiserade inom barnbärande eller haft lika många personer som utbildat sig eller tränats som konsulter/coacher eller peer-supporters. Trots att Sverige har en lång historia och tradition av att bära barn i bärdon så tycks dess användande ha ebbat ut och nästan helt försvunnits under första halvan av 1900-talet. De föräldrar som på eget initiativ och från andra länder tog med sig bärsjalar eller bärdon till Sverige ansågs ofta vara ”hippies” och bärdonen som en del av en livsstil, snarare än ett verktyg.

Gruppen ”Bärsjalar!” grundades på Facebook och blev startskottet för ett större och bredare intresse och 2013 utbildades Sveriges första Bära Barn-konsult/coach. Sedan 2016 har fler och fler har utbildat sig till konsulter/coacher eller peersupporters och många sjalotek har öppnats. Inhemska tillverkare av bärdon samt öppnandet av fysiska affärer har även det på senare år blommat upp.

I Sverige saknades dock en förening som skulle kunna bli en gemensam plattform för alla de redan engagerade och för de som vill lära sig mer om ämnet. Liknande organisationer har redan funnits i andra länder under många år. Vår förhoppning är att SREB kan stödja och hjälpa det ergonomiska barnbärandet och på sikt bli en del av en större internationell organisation och rörelse för att bära barn nära, igen.


Nuvarande styrelse för 2019:

Arbetsgrupper:

Forskning & Fakta: Arbetsgruppen syftar till sammanställa och när så möjligt tillgängliggöra publikationer, fakta och/eller evidens om bärande av barn.

Fonder och bidrag: Arbetsgruppen syftar till att söka bidrag till SREB så att organisationen blir levande och kan göra vad den är ansedd för. Ex fortbilda medlemmar, hålla årsmöte, marknadsföring mm.

Webb & Sociala medier: Arbetsgruppen syftar till att hålla hemsida och sociala medier a jour, samt vara kanalen utåt.

Marknadsföring: Arbetsgruppen syftar till att brainstorma saker som kan marknadsföra organisationen både genom utskick men även genom merch.

Nyhetsbrev: Arbetsgruppen syftar till att producera nyhetsbrevet med stoff från medlemmar och styrelse.