Ergonomi är ett omdebatterat begrepp när det gäller bärdon och det beror på att begreppet är väldigt brett. Det kan sägas handla om att belasta kroppen på ett bra sätt och att hitta ETT sätt att göra det som fungerar för alla människor som ska göra just den saken är ju självklart omöjligt. Människor är olika, därmed är vad som är bra för oss ofta olika också. Det finns självklart en del generella regler som är nästintill allmängiltiga och det är dessa man ofta stöter på i exempelvis bärabarnforum på sociala medier. Läs gärna i länkarna längst ner på sidan för mer information om ergonomi.

Det finns mycket lite information om ergonomi relaterat till barnbärande som inte är skrivet av exempelvis bärdonstillverkare själva och det innebär förstås att texterna är baserade på vad de olika företagen då anser är god ergonomi. Begreppet ergonomi har nämligen ingen fast betydelse, det är öppet för alla som vill tillämpa det att tolka så att det blir applicerbart på den produkt eller tjänst en vill marknadsföra eller beskriva med begreppet. När det gäller just barnbärande kan vi delvis titta på hur vården rekommenderar att barn placeras eller hålls när de är små och hur barns utveckling på bästa sätt kan understödjas, exempelvis magläge för bebisar i vaket tillstånd.

För att själv skapa dig en bild av vad som kan vara ergonomiskt för dig och ditt barn kan du alltså läsa på om ergonomi ur ett vuxenperspektiv (ofta riktat mot arbetsmiljö och belastning i arbete) samt läsa på om barns fysiska utveckling, säkerhet och rekommendationer därikring. När det pratas om att läsa på om just detta nämner många Hip Dysplasia Institute som har satt sin märkning på många bärdonsmärkens produkter. Det som krävs för att bärsonsmärken ska få märka sin produkt med HDIs logga är att HDI ska bedöma bärdonet som “icke skadligt för friska höfter”, d.v.s. att bärdonet inte ska antas kunna orsaka höftskador eller höftleddysplasi. I Sverige screenas alla nyfödda barn för höftledsdysplasi och risken att det inte upptäcks tidigt är därmed väldigt liten, en behöver därför inte vara orolig att ett bärdon ska “göra skada” för barns höfthälsa. Att blint lita på att märkningar som denna garanterar att bärdonet är ergonomiskt och därmed bekvämt just för dig och din bebis kan därför vara förhastat.

Enligt Svensk ordbok är definitionen av ordet ‘ergonomi’ “läran om den mänskliga kroppens funktioner under arbete samt studiet av hur arbetsmiljö, redskap, m.m. kan anpassas till dem”. Så om man tänker sig ett bärdon som ett redskap som används av en kropp, för den bärande kroppen att underlätta en tyngd/ett bärhjälpmedel och för den burna kroppen, ett redskap för stöd och trygghet så blir begreppet högst relevant inom bärdonsanvändande.

I foldern ”ABC – för säkert och bekvämt bärande” har författarna beskrivit bl.a. ergonomi som bekvämt bärande.

Bild: ”ABC – för säkert och bekvämt bärande”

Länkar/Referenser

1177: https://www.1177.se/liv–halsa/traning-och-fysisk-halsa/ergonomi–sa-undviker-du-belastningsskador/

Ergonomi och Human factors Sällskapet Sverige (EHSS):
https://ehss.se/vad-ar-ergonomi/

Definition enligt Svenska Akademiens Ordlista, Svensk ordbok, Svenska Akademiens Ordbok (SAOL, SO, SOAB):
https://svenska.se/tre/?sok=ergonomi&pz=2