Vad är ett sjalotek/bärotek?
Ett sjalotek/bärotek fungerar lite som ett bibliotek, fast för bärdon. Du kan, mot en kostnad, hyra ett eller flera bärdon för att använda under en kortare eller längre tid. I dag finns det ett flertal sjalotek/bärotek i Sverige och de allra flesta har möjlighet att skicka bärdonet postledes.

Vad erbjuder enbärabarncoach/-konsult eller peersupporter?
En peersupporter (föräldrastödjare) kan erbjuda generell vägledning i grundläggande bärande, säkerhet och ergonomi.
En bärabarncoach/-konsult kan erbjuda en mer fördjupad och specifik samt, om så önskas, individuellt anpassad vägledning i bärande, säkerhet och ergonomi.

Vilken utbildning har enbärabarncoach/-konsult eller peersupporter?
Den utbildning som ges för peer-supporters eller coacher/konsulter ges av personer med stor erfarenhet som ofta varit verksamma som konsulter under lång tid. Det finns i dagsläget ingen standardisering eller reglering av dessa utbildningar. De som har valt att gå de utbildningar som hålls har själva bedömt sig lämpliga samt haft engagemang och vilja att dela med sig av bärandet. Den individuella personens kompetens kommer därför variera och bero på deras kunskapsnivå, vilken utbildning de valt att gå samt tidigare erfarenhet.

Varför ska jag välja en bärabarncoach/-konsult eller peersupporter som är medlem i SREB?
En SREBmedlem du anlitar för en enskild konsultation ser till att du och dina önskemål är fokus under din betalande tid. Dennes mål och vilja är att du ska känna dig nöjd, att du kommer därifrån mer stärkt och trygg i ditt bärande. En bärabarncoach/-konsult eller peersupporter som är medlem i SREB har bevisligen genomgått utbildning i bärande för att du ska känna dig trygg i att din och ditt barns säkerhet sätts i det främsta rummet. SREBs medlemmar ställer sig bakom våra etiska riktlinjer.
Våra etiska riktlinjer hittar du här: EtiskaRiktlinjer_SREB

Vad kostar det att anlita en bärabarncoach/-konsult eller peersupporter?
SREB rekomenderar att våra medlemmar begär 1000 kr per timme (60 min), rekomendationen tar då hänsyn till nuvarande löneläge och inkluderar skatter, arbetsgivaravgifter och omkostnader. Den rekommenderande prissättningen är inget krav utan ett riktmärke för att våra medlemmar ska erhålla skälig ersättning för sitt utförda jobb, uppdrag och insats.