Längst ner på sidan finns en lista över alla våra verksamma medlemmar, du kan även välja att se vilka medlemmar som finns i vilket län, göra en specifik sökning (om du t.ex. vill se vilka som erbjuder videosamtal, eller som talar ett annat språk än svenska).

Varför vill man träffa en konsult/coach eller peersupporter?
En peersupporter kan erbjuda generell vägledning i grundläggande bärande (grundläggande knyt och användandet av ergonomisk sele), säkerhet och ergonomi. En coach/konsult kan erbjuda en mer fördjupad och specifik samt, om så önskas, individuellt anpassad vägledning i bärande, säkerhet och ergonomi. En coach/konsult är lämplig att vända sig till om barnet/barnen eller du som bär har några speciella omständigheter eller förutsättningar som behöver tas hänsyn till vid bärande.

Den utbildning som ges för peer-supporters eller coacher/konsulter ges av personer med stor erfarenhet som ofta varit verksamma som konsulter under lång tid. Det finns i dagsläget ingen standardisering eller reglering av dessa utbildningar eller de titlar som utövarna har valt. De som har valt att gå de utbildningar som hålls (oavsett nivå) har själva bedömt sig lämpliga samt haft engagemang och vilja dela med sig av bärandet även till andra. Den individuella personens kompetens kommer därför variera och bero på deras kunskapsnivå, vilken utbildning de valt att gå samt tidigare erfarenhet. En Peer Supporter har ca en dags utbildning i barnbärande medans de flesta coacher/konsulter har utbildats under flera dagar och på en mer avancerad nivå.

mellanrum

Efter län:

mellanrum

Efter språk, videosamtal & sjalotek:


Samtliga Konsulter/Coacher & Peersupporters i barnbärande som är yrkesverksamma medlemmar i SREB: