SREB har två typer av medlemskap, här nedan har vi beskrivit vad de innebär samt hur du går tillväga för att bli medlem eller stödmedlem.

Stödmedlem
Stödmedlemskapet är öppet för alla som önskar stödja SREBs syfte och verksamhet. Stödmedlemskapet ger dig möjlighet att delta av vissa arbetsgrupper, erhålla nyhetsbrev samt förslagsrätt till årsmötet.
Anmälan som stödmedlem samt instruktion för att inbetalning av årsavgift finner du här…

Medlem
Medlem kan den som genomgått utbildning inom bärande (konsult/coach eller peersupporter) bli. Medlemskapet ger dig tillgång till till Facebookgruppen ”SREB Medlemmar”, möjlighet att sitta med i SREBs Styrelse och/eller arbetsgrupper, nyhetsbrev samt förslags- och rösträtt på årsmötet. Som medlem förväntar vi oss att du följer du våra etiska riktlinjer, erbjuds du möjlighet att lista dig på hemsidan samt på andra sätt via SREB bli representerad i relevanta samanhang.
Anmälan som medlem, instruktion för att inbetalning av årsavgift samt inskickande av utbildningsbevis finner du här…

De uppgifter du lämnar i formuläret samlas in och sparas för att SREB ska veta vem du är och kunna kontakta dig vid behov. Dina uppgifter kommer aldrig att hanteras av en tredje part. Läs gärna mer här...