I november 2017 på Babywearing Conference i Stockholm medverkade 3 av grundarna. Efter diskussioner, rejält med inspiration, motivation och lite stöttning från andra erfarna personer bestämde vi att göra ett försök att organisera och samla den kunskap och expertis som finns i Sverige om Ergonomiskt Barnbärande, det var början på SREB.

Sverige har, i jämförelse med andra länder, inte varit fullt lika organiserade inom barnbärande eller haft lika många personer som utbildat sig eller tränats som konsulter/coacher eller peer-supporters. Trots att Sverige har en lång historia och tradition av att bära barn i bärdon så tycks dess användande ha ebbat ut och nästan helt försvunnits under första halvan av 1900-talet. De föräldrar som på eget initiativ och från andra länder tog med sig bärsjalar eller bärdon till Sverige ansågs ofta vara ”hippies” och bärdonen som en del av en livsstil, snarare än ett verktyg.

Gruppen ”Bärsjalar!” grundades på Facebook och blev startskottet för ett större och bredare intresse och 2013 utbildades Sveriges första Bära Barn-konsult/coach. Sedan 2016 har fler och fler utbildat sig till konsulter/coacher eller peersupporters och många sjalotek har öppnats. Inhemska tillverkare av bärdon samt öppnandet av fysiska affärer har även det på senare år blommat upp.

I Sverige saknades dock en förening som skulle kunna bli en gemensam plattform för alla de redan engagerade och för de som vill lära sig mer om ämnet. Liknande organisationer har redan funnits i andra länder under många år. Vår förhoppning är att SREB kan stödja och hjälpa det ergonomiska barnbärandet och på sikt bli en del av en större internationell organisation och rörelse för att bära barn nära, igen. / Olga Rokicinska, Ellinor Rydhamn Ledin, Linnea Gelfgren och Zarah Stolt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *