På denna sida försöker vi samla det som finns publicerat om barnbärande, de enskilda författarna bär det fulla ansvaret för det material återfinns i deras respektive publikationer. SREB önskar med denna sida underlätta för intresserade att identifiera de publikationer som finns tillgängliga.

Här är en samling över de artiklar om barnbärande som har indexerats via PubMed. Samlingen har publik åtkomst, enskilda artiklar kan ha begränsad åtkomst.
>>PubMed Databas


Nedan har vi försökt samla ihop de tryckta publikationer utgivits om barnbärande:
(2018)Clinging Young: Science of In-Arms Carrying – Mel Cyrille
(2017)In-arms Carrying: A practical guide for comfortable carrying – Mel Cyrille
(2016)Bära Barn: En guide till att bära barn i bärsjal och bärsele – Rebecca Wilms
(2016)Why Babywearing Matters (Pinter & Martin Why It Matters) – Rosie Knowles
(2005)Babywearing: The Benefits and Beauty of This Ancient Tradition – Maria Blois
(1999, 2014) A Baby Wants to Be Carried: Everything You Need to Know about Baby Carriers and the Advantages of Babywearing – Evelin Kirkilionis
(1993, 2011)Beloved Burden: Baby-Wearing Around the World – I.C. van Hout