Styrelse 2021

Veronica Hernedahl – Ordförande
My Lövgren – Ledamot
Elin Karlsson – Ledamot
Janneke Bulten – Suppleant
Ellinor Rydhamn Ledin – Suppleant

Kontakta styrelsen via info@sreb.nu.


Stadgar och etiska riktlinjer


Arbetsgrupper (PAUSADE)

Kommunikation
Gruppen ansvarar för uppdateringar på hemsida/sociala medier och att informera medlemmar om nyheter och förslag från SREB. Gruppen ser till att SREB syns och hörs och att information om föreningen kommer ut. Vi presenterar information och event/aktiviteter från andra arbetsgrupper och håller föreningen aktiv i sociala medier och på nätet. Förslag på aktiviteter kopplat till sociala medier och hemsida är gruppens ansvar.

Bransch & Kunskap
Gruppen arbetar inom tre områden: Bransch, Kunskap, Medlemskap. Syftet är att utveckla, främja och stödja yrkesverksamma medlemmar och deras verksamheter, samt att tillhandahålla och sprida kvalitetssäkrad kunskap, fakta och evidens inom och utanför SREB. I gruppen ingår även att utveckla organisationens medlemskap och rutiner kring dessa.

Ekonomiskt stöd
Gruppen syftar till att undersöka och föreslå och/eller söka fonder/bidrag eller annan finansiering relaterad till föreningens och medlemmarnas arbete. Här kan även förslag på sådant som gagnar medlemmarnas yrkesutövning/roll ekonomiskt på andra sätt ingå. 

Event/aktiviteter
Gruppen syftar till att finnas som samlingspunkt för idéer från medlemmar om aktiviteter, både för aktiviteter som SREB organiserar samt för aktiviteter som medlemmar organiserar där SREB kan hjälpa till med exempelvis verktyg eller på annat sätt medverka. Här kan event ingå såsom mässor, aktiviteter under Europeiska/Internationella bärabarnveckor och annat.