NYHETSBREV nr.2, 2020
Detta nyhetsbrev publiceras här på hemsidan eftersom vi känner att det kan vara bra att få en översikt kring vad SREB gjort hittills under 2020 och vad vi planerar framöver. Om du tycker att vi gör ett bra jobb, välkommen att bli stödmedlem eller medlem! (Information finns under fliken SREB i menyraden på hemsidan.)

Hej!
Nu är sommaren och för många av oss, semestern, slut och det är dags att vi uppdaterar er lite om vad SREB har pysslat med hittills under året. Det har hänt ganska mycket. Men under hösten hoppas vi kunna hålla fler fysiska (snarare digitala förstås) möten med våra medlemmar och stödmedlemmar.

Vi hoppas att våra medlemmar och stödmedlemmar haft en fin sommar med precis lagom mycket av allt ni önskat er av sommaren, trots att önskningarna för just sommaren 2020 säkert fick justeras en del på grund av den pandemi vi fortfarande befinner oss i. En hel del anpassningar har säkert fått göras för många, på både gott och ont. För SREBs del kan vi konstatera att vi blivit kollektivt bättre på att ha digitala möten, i alla fall i styrelsen. Under EBW (Europeiska bärabarnveckan) fick vi också se hur fantastiska våra medlemmar har varit på att ställa om till digitala möten och anpassningar inom sina verksamheter till rådande omständigheter.
Vi hoppas på fler Live-sändningar och samarbeten, webbseminarier och -föreläsningar!

Styrelsen har haft möten varje månad, med undantag för juli månad. Då fick även vi lite semester. Ja, nästan i alla fall. Det var en del småfix som försiggick i kulisserna även då förstås. Har du någon gång suttit i en styrelse så vet du kanske att det ständigt är något på gång.

VAD HAR STYRELSEN GJORT?
– Vi har bytt bokföringssystem och det har bidragit till en hel del fördelar och en hel del jobb för vår eminenta kassör.
– Hemsidan har uppdaterats och i samband med Europeiska bärabarnveckan kom det upp en del nytt och flera saker på hemsidan har uppdaterats vidare under de följande månaderna.
– Zoom är inköpt till organisation på årsprenumeration och har det tillgängligt för utlåning till våra medlemmar. Det går att som medlem boka Zoom genom att skicka ett mejl till admin@sreb.nu och berätta när en vill låna det. Admingruppen för Zoom återkommer så snart de kan med svar på om den önskade tiden fungerar och därefter görs en överenskommelse mellan medlem och administratör angående tid och upplägg (om medlemmen behöver hjälp med Zoom exempelvis, annars läggs värdskapet över på medlemmen och aktiviteten kan utföras som medlemmen önskar). Det finns inga krav på att aktiviteter ska uppfylla kriterier som SREB sätter upp för aktiviteter som medlemmar vill låna Zoom till. Medlemmar är fria att önska låna Zoom till det de behöver.
– Sociala medier har uppdaterats relativt kontinuerligt, mer under större aktiviteter och teman. På Instagram har SREB presenterat taggen # okSREB för att medlemmar ska kunna märka sina inlägg som de gärna ser att även SREB delar via sitt konto.
– Datum för årsmötet 2021 har beslutats till 20 mars.
– Kalender har lagts till på hemsidan, där medlemmar kan lägga in aktiviteter de planerar att genomföra för vidare spridning. Kalendern har nu en funktion där medlemmar själva kan lägga in sina aktiviteter. Välkomna med era aktiviteter!
– Styrelsen har beslutat att köpa in SIS-standarden som ofta syns på exempelvis bärdon för att få en bättre överblick över vilka märkningar som betyder vad och vad SIS-standarden specifikt innebär som märkning.
– En lista över vilka sökvägar som kan nyttjas för att få ekonomiskt stöd till organisationen och våra medlemmar är under arbete.
– Diskussioner och planering kring en möjlighet att skapa en sorts bärdonstest inom ramen för vår organisation är under arbete och arbetsgruppen Bransch- och kunskapsutveckling jobbar på att skapa ett komplett och utförligt förslag att presentera för medlemmar för att ge en grund för att utveckla en sådan tjänst.
– SREB planerar en större aktivitet under hösten. Planerat datum är 3 oktober. Detaljer är under planering och presenteras så snart som möjligt för medlemmar och stödmedlemmar.
– Under Black Babywearing Week 2020 delade vi information och konton att följa som vi hoppas kan bidra till ökad kunskap och förståelse hos såväl oss själva, som våra följare.
– Ett Zoom-möte hölls innan sommarens uppehåll, den 25 juni, dit medlemmar bjöds in för att diskutera och önska/föreslå aktiviteter inför hösten och Internationella bärabarnveckan 2020 som startar 30 september. 
– Vi har bett våra medlemmar delta i arbetet genom att exempelvis anmäla sig till någon av arbetsgrupperna som finns inom SREB. Arbete pågår i arbetsgrupper för att konkretisera vad medlemmar (och i en del fall även stödmedlemmar) kan göra inom ramen för arbetsgruppernas arbete. Vi vill gärna engagera våra medlemmar på olika sätt och få input och förslag. I medlemsgruppen på Facebook finns möjlighet för medlemmar att engagera sig på olika sätt. Arbetsgruppen kommunikation arbetar på att hitta kommunikationsvägar för att även tydligt och enkelt nå stödmedlemmar med information kring exempelvis detta.
– Texter till bloggen på hemsidan har efterfrågats för att ytterligare sprida information om våra medlemmar och deras kompetenser. (Texter tas fortsatt gärna emot, även förslag på text-teman till bloggen, skriv till admin@sreb.nu eller till SREB via FB/Insta.)
– En insamling av olika märkningar som förekommer på bärdon och textilier har startats i en tråd i Medlemsgruppen, med fokus på att hitta info om vad märkningarna egentligen betyder och vad de kan innebära för användningen av det de förekommer på.
– Ett pågående arbete är att beskriva vad styrelsen gör och vad de olika arbetsgrupperna har för ansvarsområden inför styrelsebyten. Detta gör vi för att minska förvirringen och göra övergångar smidigare när nya personer kommer in i styrelsen eller tillsätter en ny post.
– I medlemsgruppen på Facebook har inläggstrådar skapats för de olika arbetsgrupperna där ansvariga kan lägga in vad medlemmar kan arbeta med inom arbetsgruppen och information kan efterfrågas om något en kanske vill göra inom ramen för arbetsgrupperna.


Säkerligen har det hänt en hel del mer som inte nämns, allt det där nödvändiga småfixet som alltid behövs men inte ”syns”. Så peppa gärna oss i styrelsen genom att interagera lite med SREB, svara i trådar, föreslå teman. (Du måste inte vara medlem för att ge förslag och interagera med oss.)
Vi tar gärna emot dina förslag och önskemål! Det får fint att mejla info@sreb.nu eller kontakta oss via Facebook eller Instagram.

Varma sensommarhälsningar från SREBs styrelse
genom sekreterare Elin Karlsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *